Na naši optickou jsme připojili obchodně - průmyslový areál na ulici Příborská

10. dubna 2012