Výstavba optické sítě v Dobré - 2. etapa v roce 2024

Optická síť v Dobré - 1. a 2. etapa

23. října 2023, 13:51

Rada obce Dobrá nám schválila 2. etapu výstavby optické sítě v Dobré (v obrázku červeně). Připravujeme projektovou dokumentaci, výstavbu bychom chtěli stihnout v roce 2024. Dalších 200 domácností bude mít k dispozici rychlý Internet s rychlostí 500 Mb. Projekt navazuje na již dokončenou 1. etapu (v obrázku modře).